Lunch

Lunch

RedPanda tournament

Start: 17/03/2023 11:00

End: 17/03/2023 13:00

to win

 • € 100,00
Не е възможна регистрация за турнира

Цена за регистрация

€ 0,01

Цена за повторна покупка

€ 0,50

Оставащи повторни покупки

-

Възможно е повторно купуване

5

Игра

20 Fire Cubes

Допълнителни изисквания

Afternoon

Afternoon

RedPanda tournament

Start: 17/03/2023 14:00

End: 17/03/2023 16:00

to win

 • € 100,00
Не е възможна регистрация за турнира

Цена за регистрация

€ 0,01

Цена за повторна покупка

€ 0,50

Оставащи повторни покупки

-

Възможно е повторно купуване

5

Игра

Fortune Spinner

Допълнителни изисквания

Evening

Evening

RedPanda tournament

Start: 17/03/2023 16:00

End: 17/03/2023 20:00

to win

 • € 200,00
Не е възможна регистрация за турнира

Цена за регистрация

€ 0,01

Цена за повторна покупка

€ 0,50

Оставащи повторни покупки

-

Възможно е повторно купуване

5

Игра

40 Fire Cubes

Допълнителни изисквания

Late night

Late night

RedPanda tournament

Start: 17/03/2023 21:00

End: 17/03/2023 23:00

to win

 • € 100,00
Не е възможна регистрация за турнира

Цена за регистрация

€ 0,01

Цена за повторна покупка

€ 0,50

Оставащи повторни покупки

-

Възможно е повторно купуване

5

Игра

Sergio Superstar Dice

Допълнителни изисквания

Insomnia

Insomnia

RedPanda tournament

Start: 17/03/2023 23:00

End: 18/03/2023 04:00

to win

 • € 200,00
Не е възможна регистрация за турнира

Цена за регистрация

€ 0,01

Цена за повторна покупка

€ 0,50

Оставащи повторни покупки

-

Възможно е повторно купуване

5

Игра

Pandora's Cubes

Допълнителни изисквания

Morning

Morning

RedPanda tournament

Start: 18/03/2023 08:00

End: 18/03/2023 11:00

to win

 • € 100,00
Не е възможна регистрация за турнира

Цена за регистрация

€ 0,01

Цена за повторна покупка

€ 0,50

Оставащи повторни покупки

-

Възможно е повторно купуване

5

Игра

20 Fire Cubes

Допълнителни изисквания

Lunch

Lunch

RedPanda tournament

Start: 18/03/2023 11:00

End: 18/03/2023 13:00

to win

 • € 100,00
Не е възможна регистрация за турнира

Цена за регистрация

€ 0,01

Цена за повторна покупка

€ 0,50

Оставащи повторни покупки

-

Възможно е повторно купуване

5

Игра

Fortune Spinner

Допълнителни изисквания

Afternoon

Afternoon

RedPanda tournament

Start: 18/03/2023 14:00

End: 18/03/2023 16:00

to win

 • € 100,00
Не е възможна регистрация за турнира

Цена за регистрация

€ 0,01

Цена за повторна покупка

€ 0,50

Оставащи повторни покупки

-

Възможно е повторно купуване

5

Игра

40 Fire Cubes

Допълнителни изисквания

Evening

Evening

RedPanda tournament

Start: 18/03/2023 16:00

End: 18/03/2023 20:00

to win

 • € 200,00
Не е възможна регистрация за турнира

Цена за регистрация

€ 0,01

Цена за повторна покупка

€ 0,50

Оставащи повторни покупки

-

Възможно е повторно купуване

5

Игра

Sergio Superstar Dice

Допълнителни изисквания

Late night

Late night

RedPanda tournament

Start: 18/03/2023 21:00

End: 18/03/2023 23:00

to win

 • € 100,00
Не е възможна регистрация за турнира

Цена за регистрация

€ 0,01

Цена за повторна покупка

€ 0,50

Оставащи повторни покупки

-

Възможно е повторно купуване

5

Игра

Star Dice Deluxe

Допълнителни изисквания

Insomnia

Insomnia

RedPanda tournament

Start: 18/03/2023 23:00

End: 19/03/2023 04:00

to win

 • € 200,00
Не е възможна регистрация за турнира

Цена за регистрация

€ 0,01

Цена за повторна покупка

€ 0,50

Оставащи повторни покупки

-

Възможно е повторно купуване

5

Игра

20 Fire Cubes

Допълнителни изисквания

Morning

Morning

RedPanda tournament

Start: 19/03/2023 08:00

End: 19/03/2023 11:00

to win

 • € 100,00
Не е възможна регистрация за турнира

Цена за регистрация

€ 0,01

Цена за повторна покупка

€ 0,50

Оставащи повторни покупки

-

Възможно е повторно купуване

5

Игра

Fortune Spinner

Допълнителни изисквания

Lunch

Lunch

RedPanda tournament

Start: 19/03/2023 11:00

End: 19/03/2023 13:00

to win

 • € 100,00
Не е възможна регистрация за турнира

Цена за регистрация

€ 0,01

Цена за повторна покупка

€ 0,50

Оставащи повторни покупки

-

Възможно е повторно купуване

5

Игра

40 Fire Cubes

Допълнителни изисквания

Afternoon

Afternoon

RedPanda tournament

Start: 19/03/2023 14:00

End: 19/03/2023 16:00

to win

 • € 100,00
Не е възможна регистрация за турнира

Цена за регистрация

€ 0,01

Цена за повторна покупка

€ 0,50

Оставащи повторни покупки

-

Възможно е повторно купуване

5

Игра

Sergio Superstar Dice

Допълнителни изисквания

Evening

Evening

RedPanda tournament

Start: 19/03/2023 16:00

End: 19/03/2023 20:00

to win

 • € 200,00
Не е възможна регистрация за турнира

Цена за регистрация

€ 0,01

Цена за повторна покупка

€ 0,50

Оставащи повторни покупки

-

Възможно е повторно купуване

5

Игра

Star Dice Deluxe

Допълнителни изисквания

Late night

Late night

RedPanda tournament

Start: 19/03/2023 21:00

End: 19/03/2023 23:00

to win

 • € 100,00
Не е възможна регистрация за турнира

Цена за регистрация

€ 0,01

Цена за повторна покупка

€ 0,50

Оставащи повторни покупки

-

Възможно е повторно купуване

5

Игра

Fire Cubes

Допълнителни изисквания

Insomnia

Insomnia

RedPanda tournament

Start: 19/03/2023 23:00

End: 20/03/2023 04:00

to win

 • € 200,00
Не е възможна регистрация за турнира

Цена за регистрация

€ 0,01

Цена за повторна покупка

€ 0,50

Оставащи повторни покупки

-

Възможно е повторно купуване

5

Игра

Fortune Spinner

Допълнителни изисквания

Morning

Morning

RedPanda tournament

Start: 20/03/2023 08:00

End: 20/03/2023 11:00

to win

 • € 100,00
Не е възможна регистрация за турнира

Цена за регистрация

€ 0,01

Цена за повторна покупка

€ 0,50

Оставащи повторни покупки

-

Възможно е повторно купуване

5

Игра

40 Fire Cubes

Допълнителни изисквания

Lunch

Lunch

RedPanda tournament

Start: 20/03/2023 11:00

End: 20/03/2023 13:00

to win

 • € 100,00
Не е възможна регистрация за турнира

Цена за регистрация

€ 0,01

Цена за повторна покупка

€ 0,50

Оставащи повторни покупки

-

Възможно е повторно купуване

5

Игра

Sergio Superstar Dice

Допълнителни изисквания

Afternoon

Afternoon

RedPanda tournament

Start: 20/03/2023 14:00

End: 20/03/2023 16:00

to win

 • € 100,00
Не е възможна регистрация за турнира

Цена за регистрация

€ 0,01

Цена за повторна покупка

€ 0,50

Оставащи повторни покупки

-

Възможно е повторно купуване

5

Игра

Star Dice Deluxe

Допълнителни изисквания